Tầm nhìn & sứ mệnh

 • TẦM NHÌN

Phấn đầu vươn lên là một trong những Công ty Nhập khẩu và Phân phối rượu Vang lớn nhất trong khu vực, cung cấp công nghệ giúp khách hàng khám phá mua rượu Vang tiện lợi, nhanh chóng và đáng tin cậy

 • SỨ MỆNH

  Vic Wine mang đến cho người yêu rượu Vang sự trải nghiệm và thưởng thức rượu Vang một cách dễ dàng

 • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 •  7 Phương châm xử thế

  1. Đóng góp cho xã hội

  2. Công bằng và trung thực

  3. Hợp tác và tinh thần đồng đội

  4. Không ngững nỗ lực và hoàn thiện

  5. Lịch sự và khiêm tốn

  6. Khả năng thích ứng

  7. Lòng biết ơn

——————————vicwine.com———————————————————-